Αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 88 έως 91 του Κ. Τ. Π. που αφορούν τα προϊόντα κρέατος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 525 Β΄/28.2.2014, η υπ΄ αριθμ. 260/2013 Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 18/12/2013, για την αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, που αφορούν τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος.

Η απόφαση έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Εγκρίνουμε την αντικατάσταση των άρθρων 88-91 του Κ.Τ.Π.(ΦΕΚ 788/Β’/31.12.87) όπως ισχύει, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ.

  • Στο άρθρο 88 δίνονται οι ορισμοί που εφαρμόζονται και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 καθώς και οι ορισμοί που αναφέρονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 852/2004 (άρθρο 2), 178/2002 (άρθρα 2 και 3) και 882/2004, όπως αυτοί (οι Κανονισμοί) κατά περίπτωση ισχύουν.
  • Το άρθρο 89 α  αναφέρεται στις επεξεργασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (θερμική, κάπνιση, αλάτιση, μάλαξη, ανάμιξη, ζύμωση-ωρίμανση, ξήρανση-αφυδάτωση, μαρινάρισμα, καρύκευση κ.α), η επανεπεξεργασία προϊόντων και η διατήρηση-μεταφορά-διακίνηση-συσκευασία των προϊόντων.
  • Στο άρθρο 89β παρουσιάζονται ειδικά θέματα επισήμανσης.
  • Το άρθρο 90 αναφέρεται στις πρώτες και βοηθητικές (συνδετικές), πρόσθετες και αρτυματικές ύλες προϊόντων που παράγονται από κρέας.
  • Τέλος, το άρθρο 91 αναφέρεται στην ταξινόμηση, στις προδιαγραφές και στους ορισμούς των προϊόντων με βάση το κρέας και παρασκευασμάτων κρέατος.

Αναλυτικότερη παρουσίαση του θέματος θα βρείτε στο τεύχος Απριλίου του MEAT PLACE.

You might also like