Υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά ενώτια για τα βοοειδή

Ο κανονισμός για την ηλεκτρονική σήμανση (EID) βοοειδών ψηφίστηκε στις 2 Απριλίου απ’ την Ευρωβουλή ανοίγοντας το δρόμο για την υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών ενωτίων στη βοοτροφία, μετά την αιγοπροβατοτροφία. Στόχος είναι να καταργηθεί η χρήση του λεγόµενου «διαβατηρίου» και να αντικατασταθούν τα πλαστικά ενώτια, που χρησιμοποιούνται σήμερα στα βοοειδή.

Όπως αναμένεται η  ηλεκτρονική σήμανση θα βελτιώσει τις κτηνιατρικές διαδικασίες παρακολούθησης των βοοειδών, ώστε η αντιμετώπιση των ασθενειών να γίνεται τη στιγμή της εκδήλωσης τους. Μετά το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται η επικύρωση του νέου κανονισµού από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Μόλις επικυρωθεί και δημοσιευτεί, τα Υπουργεία των χωρών-µελών θα έχουν περιθώριο πέντε ετών για να εφαρµόσουν τα νέα µέτρα, σε πλήρη εναρµόνιση µε ό,τι θα ισχύσει σε όλες τις χώρες. Μέσα σ’ αυτό το διάστηµα θα συζητηθεί και η υποχρεωτική ή όχι εφαρµογή του µέτρου απ’ όλους τους κτηνοτρόφους.

You might also like