ΚΑΣΑΛΙΑ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

Τ.Θ. 4263, 57019, Περαία - Θεσσαλονίκης
Τ. 23920 39209 - 6971575904 • F. 2392039049
www.kasalias.com - kasaliaeleni@hotmail.com

You might also like