Η καταστατική Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ στις 7/3 – Κάλεσμα για εγγραφή νέων μελών

Η ΕΔΟΚ στο Δ.Σ. της 24ης Ιανουαρίου 2018 οριστικοποίησε την απόφασή της να πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των μελών της την 7η Μαρτίου 2018. Η Γ.Σ. της ΕΔΟΚ, εκφράζοντας τη βούληση της οργάνωσης να ωφεληθεί, από την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την μέχρι τώρα λειτουργία της και από τις αλλαγές που μεσολάβησαν στις επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα του κρέατος, θα είναι καταστατική με δυνατότητα εγγραφής νέων μελών.

Κατόπιν τούτου, τα σημερινά μέλη της ΕΔΟΚ θα πρέπει να αποστείλουν επικαιροποιημένο κατάλογο με τους αντιπροσώπους τους, μέχρι την 1η Μαρτίου 2018, όπως προβλέπει το καταστατικό της οργάνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν ως νέα μέλη θα πρέπει να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας στην Γραμματεία της ΕΔΟΚ από τη σημερινή ημερομηνία πρόσφατη απόφαση του ΔΣ τους στην οποία να ορίζονται και οι αντιπρόσωποί τους (2 τακτικοί με τους αναπληρωτές τους, δηλαδή συνολικά 4 ανά οργάνωση) καθώς και τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την αντιπροσωπευτικότητά τους στο χώρο που εκπροσωπούν.

Οι ΕΔΟΚ εκτιμά πως με τη διεύρυνση της οργάνωσης, θα επεκταθεί η βάση και η αντιπροσωπευτικότητά της, ενώ τα νέα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για την πρόοδο του συνόλου και του κλάδου που εκπροσωπούν, μέσω της συνεργασίας όλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κρέατος.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις θα μπορούν να ενημερώνονται για τον σκοπό και τις δράσεις της ΕΔΟΚ καθώς και για τις προβλεπόμενες αλλαγές στο καταστατικό της οργάνωσης από τις 8 Φεβρουαρίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων των ενδιαφερομένων είναι η 23η Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της ΕΔΟΚ, κα. Βάγια Ελπίδα, 210 7701113, στον Πρόεδρο κ. Γίτσα Ελευθέριο, 6949584790, ή στον Γενικό Διευθυντή κ. Γεωργούδη Ανδρέα, 6945773229.

Το ΔΣ της ΕΔΟΚ

You might also like