Με τους θαλάμους – ψυγεία ξηράς ωρίμανσης Lo Stagionatore εξασφαλίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Πολλοί διατείνονται ότι γνωρίζουν την ξηρά ωρίμανση εφαρμόζοντας τεχνικές αμφίβολης υγειονομικής ασφάλειας. Οι επαλοιφόμενες επιφάνειες από ηλεκτροστατική βαφή καθώς και οι πλάκες αλατιού αντικαθίστανται με τους νέους και καινοτόμους θαλάμους Lo Stagionatore διαφυλάττοντας την υγιεινή του προϊόντος και εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες βιοχημικές διεργασίες στις οποίες υπόκεινται τα προϊόντα. Αξίζει να επισημάνουμε την χωρητικότητα των θαλάμων καθώς βάση πολυετής εμπειρίας έχουμε προβλέψει επίσης την δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης οκτάπλευρης μπριζόλας που ξεπερνάει το 1.80m ύψος Τα κομμάτια του κρέατος αποθηκεύονται χωρίς προστατευτικό περίβλημα σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, θερμοκρασίας, ψύξης, ποσοστιαίας υγρασίας και αερισμού γεγονός που επιτρέπει τις κατάλληλες ενζυματικές και βιοχημικές διεργασίες.

Το αποτέλεσμα πιο τρυφερό κρέας επιτυγχάνοντας την σύμπτυξη αρώματος και γεύσης. Η επιστημονική κάλυψη του θαλάμου Lo Stagionatore εξαλείφει τον σχηματισμό παθογόνων βακτηρίων επιτρέποντας μόνο την ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών μυκήτων στην εξωτερική επιφάνεια του κρέατος που όχι μόνο δεν «βλάπτουν» αλλά σφραγίζουν τις παραμέτρους που χρειάζεται για την σωστή και επιτυχή ωρίμανση του.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ Εξοπλισμοί Κρεοπωλείων

Τηλ.: 2310 780 846 • www.sarvanidis.com • info@sarvanidis.com

You might also like