Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ιχνηλασιμότητα, την επισήμανση του κρέατος και τους ελέγχους

 

«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος» είναι ο τίτλος της νέας ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28 Μαρτίου.

Την απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η νέα ΚΥΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων στα εξής θέματα: Ιχνηλασιμότητα κρέατος, επισήμανση κρέατος, υποχρεώσεις επιχειρήσεων, διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ – Ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ», Κλιμάκια ελέγχου – Σχέδια ελέγχου – Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, διαδικασία διενέργειας ελέγχων και επιβολής των κυρώσεων και εμπεριέχει και 4 υποδείγματα ελέγχων.

 Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

 

You might also like