Ξεκίνησε η λειτουργία της σελίδας «‘Αρτεμις – ΕΛΓΟ» στο facebook

 

Η Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) δημιούργησε σελίδα στο facebook για την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ με σκοπό να μπορούν οι επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται σχετικά με την εφαρμογή.

Αναφέρεται στη σελίδα: «Η Διαδικτυακή Εφαρμογή Άρτεμις χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις Γάλακτος & Κρέατος για να υποβάλλουν τις εισκομίσεις, τα ισοζύγια και τις εισαγωγές πρώτων υλών Γάλακτος και τις σφαγές και τα ισοζύγια Κρέατος. Οι υποδομές της πληροφοριακής υποδομής βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του πρ. ΕΛΟΓΑΚ και νυν Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος».

Τη νέα σελίδα μπορείτε να βρείτε στο https://www.facebook.com/elgoartemis/

 

You might also like