Η ΠΟΚΚ ζητά την ακύρωση της ΚΥΑ για την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση κρέατος

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) συνεπής στις δεσμεύσεις προς τον συνάδελφο κρεοπώλη, με ομόφωνη απόφαση των πρωτοβάθμιων σωματείων – μελών της αποφάσισε την κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας «Αίτησης Ακύρωσης» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1384/41923/2018 των Υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος δεύτερο) με αριθμό 1127 την 28η Μαρτίου 2018 και με τίτλο «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος»,όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι διορθώσεις αυτές δημοσιεύθηκαν την 17-04-2018 και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος δεύτερο) με αριθμό 1311 την 17η Απριλίου 2018 και με τίτλο «Διορθώσεις Σφαλμάτων».

Με την παρούσα ζητείται:

  • Η ακύρωση της προσβαλλόμενης καθώς εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που απαιτείται από το νόμο και κατά παράβαση τυπικού νόμου αρ. 111Σ. – παράβαση αρ. 101Α τους – παράβαση κανονισμού (εε) 1169/2001.
  • Επίσης με την προσβαλλόμενη παραβιάζεται η αρχή της ισότητας. Παρανομία, σημειώνεται επί της προσβαλλόμενης ως εκδοθείσας κατά παράβαση του άρθρου 5, παρ.3 και του άρθρου 26 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), που κυρώθηκε μαζί με τη Σύμβαση με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α΄256) – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
  • Επιπρόσθετα, η προσβαλλόμενη εκδόθηκε καθ΄υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου.
  • Τέλος, οι περιπτώσεις δ) παρ. 4 του άρθρου 5 της προσβαλλόμενης, καθώς και το άρθρο 9 του νόμου 4492/2016 συνιστούν παρανομία διότι εκδόθησαν κατά παράβαση των κανονισμών (εκ) 178/2002, (εκ) 882/2004, (εε) 1169/2011 και (εε) 1337/2013 και κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας.

Με εκτίμηση, από τη διοίκηση

Ο πρόεδρος, Σταύρος Πέρρος

Ο γενικός γραμματέας, Σάββας Κεσίδης

Η ανακοίνωση εστάλη προς όλα τα Σωματεία – Μέλη της ΠΟΚΚ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο

 

You might also like