ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑE

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΦΑΓΗΣ -
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟϊΟΝΤΩΝ
Γέφυρα Αχελώου, 30100 Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας
Τ. 26410 91003 • F. 26410 91879
bioms@aifantis.com • www.aifantis.gr

You might also like