ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΣΦΑΓΕΙΟ - ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ -
ΑλλΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ -
ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Κεντρικό: Χαλάστρα, Τ.Κ. 57300 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310729989 • F. 2310729988
Υποκατάστημα: Βλάλη 56, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310226377
www.farmaxalastras.gr[email protected]

You might also like