Επισήμανση της προέλευσης συστατικών στα τρόφιμα ψηφίζει η ΕΕ

 

Έναν νέο κανονισμό που προβλέπει την αναγραφή της προέλευσης των πρωταρχικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται τα τρόφιμα, στην περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Κομισιόν την Δευτέρα 28 Μαΐου, ο οποίος επικυρώθηκε με το ψήφισμα των κρατών μελών και θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2020.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας, παρέχοντας στους Ευρωπαίους πολίτες, πλήρη ενημέρωση σχετικά με την προέλευση των τροφίμων που πωλούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό για την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, η προέλευση των πρωταρχικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται τα τρόφιμα θα πρέπει να αναφέρεται, σε διαφορετικό σημείο από την προέλευση του παρασκευασμένου τροφίμου, έτσι ώστε να μην εξαπατώνται οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και για να εναρμονιστούν και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με ένα τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών αυτών.

Σημειωτέον, αν και η νομοθεσία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2020, προβλέπεται ότι θα υπάρξει ένα επίπεδο ευελιξίας για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων, έτσι ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι μέθοδοι παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων.

Πηγή: agronews.gr

You might also like