Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία γεωργίας & κτηνοτροφίας - Meatplace

Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία γεωργίας & κτηνοτροφίας

 

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για το μήνα Μάιο 2018, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, παρουσίασε μείωση 1,2% έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2017 με τον Μάιο 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,6%.
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2017-Μάιος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2016-Μάιος 2017, παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,6% έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2017 με τον Μάιο 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,8%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2017- Μάιος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2016-Μάιος 2017, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Η μείωση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 1,2%, τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017 οφείλεται:

  • στη μείωση κατά 0,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, πατάτες και σπόροι
  • στη μείωση κατά 2,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ζωικά προϊόντα, κρέατα.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,6%, το μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017 , οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 3,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: ενέργεια και λιπαντικά
  • στην αύξηση κατά 0,5% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

 

You might also like