Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το µητρώο εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης Νέων Αγροτών. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά, στο http://katartisi2019.elgo.gr/ έως και την Τρίτη 04.06.2019.

Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

You might also like