ΣΦΑΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΤΑΒΑΣ

ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΒΕΕ
Καθετοποιημένη Μονάδα Εκτροφής, Σφαγής και Εμπορίας Νωπού Κρέατος
Άγιοι Θεόδωροι Λεχαινών, 27053
Τ. 26230 29211-12 • F. 26230 29213 • K. 6972 836669
pouloskoutavasfarm@otenet.gr

ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΑλλΑΝΤΙΚΩΝ
λεύκη Ανωγείων, 23100 Σπάρτη
Τ. 27310 44265 • F. 27310 44269 • tgae@otenet.gr
Καταστήματα λιανική-Χονδρικής
Σπάρτης: Ορθ. Αρτέμιδος 60, 23100 • Τ. 27310 235177
Τρίπολης: Ο.Η.Ε. 22, 22100 • Τ. 2710 235177
Αθήνας: Αριστοτέλους 227, 13678 • Τ. 210 2405401

ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΣΦΑΓΕΙΟ - ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ -
ΑλλΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ -
ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Κεντρικό: Χαλάστρα, Τ.Κ. 57300 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310729989 • F. 2310729988
Υποκατάστημα: Βλάλη 56, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310226377
www.farmaxalastras.gr • info@farmaxalastras.gr