ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

GS1 ASSOCIATION GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1
Αλεξιουπόλεως 32, 16452 Αθήνα
T. 210 9904260 • F. 210 9904271
info@gs1greece.org • www.gs1greece.org

ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Πιστοποίηση Συστημάτων: ΙSO 9001, ISO 22000,
ΕΛΟΤ 1801, ISO 14000, EMAS, AGRO 2, ΕΛΟΤ 1429
Αιγιαλείας 21 & Χαλεπά 1, 15125 Παράδεισος
Αμαρουσίου
T. 210 6848190 • F. 210 6849700
info@letrina.gr • www.letrina.gr