ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στις αρχές Νοεμβρίου.