Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εμπόρων Κρέατος στη Θεσσαλονίκη

Από τις 28 έως τις 30 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη θα συγκεντρωθεί το ενδιαφέρον της αγοράς κρέατος όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και όλης της Ευρώπης. Το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων (UECBV) μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιείται στη χώρα μας, φιλοξενούμενο από την Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Το Συνέδριο θα απασχολήσουν τρία κύρια θέματα:

  • Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
  • Η κλιματική αλλαγή
  • Ο ανταγωνισμός 

Το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως εξής:

– Τις εργασίες θα ανοίξει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλης Καρχιμάκης. 

– Στη σύνοδο για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα συμμετέχουν:

Ο ευρωβουλευτής Γεώργιος Παπαστάμκος, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα την κρίση αγοράς γεωργικών προϊόντων και τις επανορθωτικές κινήσεις.

Από τη Γενική Διεύθυνση AGRI – Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Christine Moeller, με θέμα της ομιλίας της: «Αντίκτυπος του Πυλώνα 1 (αγορές γεωργικών προϊόντων) στις παραγωγές ζωικού κεφαλαίου και οι προοπτικές ανάπτυξης».

Επίσης από την ίδια διεύθυνση της Ε.Ε. η Inmaculada Garcia de Fernando Sonseca, με θέμα της ομιλίας της: «Αντίκτυπος του Πυλώνα 2 (αγροτική ανάπτυξη) στις παραγωγές ζωικού κεφαλαίου και οι προοπτικές ανάπτυξης».

– Στη σύνοδο για την κλιματική αλλαγή θα συμμετέχουν:

Ο ευρωβουλευτής Θεόδωρος Σκυλακάκης, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος & προστασίας καταναλωτή, με θέμα τη συνέχεια μετά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης.

Ο Pierre Gerber από τον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων του ΟΗΕ με θέμα της ομιλίας του: «Ανάγκες σε τρόφιμα μέχρι το 2050 και η προσπάθεια ενάντια στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αντινομία ή συμπληρωματικότητα;»

– Στη σύνοδο για τον ανταγωνισμό θα συμμετάσχουν:

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Μάρκος Μπόλαρης. 

Η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης SANCO – Υγείας και Προστασίας του καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carmen Garau (ή εκπρόσωπός της). Θέμα της ομιλίας της: «Η αξιολόγηση της κτηνιατρικής αμοιβής και ο αντίκτυπος που θα έχει σ’ αυτήν η πιθανή εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε.». Ενδεχομένως, αυτή η ομιλία θα συμπληρωθεί από μια έκθεση θέσης σχετικά με την τρέχουσα έρευνα της Επιτροπής της Ε.Ε. γύρω από τον ελληνικό νόμο με βάση τον οποίο ιδρύθηκε ο ΕΛΟΓΑΚ.

Στο θέμα της ανταγωνιστικότητας θα αναφερθούν Έλληνες ομιλητές όπως ο Σ. Ναυπλιώτης, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς κρέατος και ζώντων ζώων και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Επίσης, θα δοθεί η ευκαιρία να εκτεθούν τα προβλήματα του κλάδου στους υπουργούς και επιτρόπους της Ε.Ε.

Για τη δεύτερη ημέρα (Σάββατο 29 Μαΐου) έχουν προγραμματισθεί και θα πραγματοποιηθούν επαγγελματικές επισκέψεις.

 

You might also like