Τεχνολογική λύση στο πρόβλημα «οσμών» στη βιομηχανία

Μια επαναστατική τεχνολογία που καταφέρνει να περιορίσει έως και να εκμηδενίσει το πρόβλημα των δυσάρεστων οσμών στη βιομηχανία χοιρινών, βοοειδών και παραγώγων τους, υπόσχεται η αμερικανική επιχείρηση BioWish Technologies, που έχει ήδη προχωρήσει σε εμπορικές δοκιμές στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι δοκιμές έχουν αποδείξει ότι το BioWish™, η τεχνολογία δηλαδή που εφαρμόζει η εταιρεία, επιταχύνει ενζυματικές βιο-χημικές αντιδράσεις, έχοντας την ικανότητα να περιορίζει την εκπομπή οσμών από χοιρινά και βοοειδή, σε ποσοστό υψηλότερο του 75%. Έχει δε τη δυνατότητα να ελέγχει τις εκπομπές οσμών και τη διαχείρισή τους ως απόβλητα, σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας στις ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει δοκιμαστεί επί 18ετία και θεωρείται 100% φυσική, ασφαλής για καθημερινή χρήση σε μια μεγάλη γκάμα αγροτικών, καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων.

You might also like