Σημαντικά αποθέματα ελαιολάδου στην Ισπανία

Στους 850.000 τόνους ανέρχονται αυτή την περίοδο τα αποθέματα ελαιολάδου στην Ισπανία. Γεγονός, που ασκεί πιέσεις στις τιμές του προϊόντος, τόσο στην ισπανική αγορά, όσο και στις υπόλοιπες αγορές των μεσογειακών ελαιοπαραγωγικών χωρών.

Η υπερεπάρκεια αποθεμάτων στην ισπανική αγορά, παρέχει τη δυνατότητα στο ιταλικό εμπόριο ελαιολάδου να συνεχίσει τις πιέσεις που ασκεί στην ελληνική αγορά για περαιτέρω κάμψη των τιμών παραγωγού, μέσω περιορισμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος για σημαντικές σε όγκο εμπορικές πράξεις.

Την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία οι τιμές ex factory διαμορφώθηκαν γύρω στα 2,05 ευρώ το κιλό τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, στα 1,85 ευρώ το κιλό για τα παρθένα και γύρω στο 1,65 ευρώ το κιλό για τους βιομηχανικούς άσους.

You might also like