Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων

Τη σύσταση ενός ηλεκτρονικού Μητρώου όπου θα εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι των εγχώρια παραγόμενων γεωργικών προϊόντων προωθεί το ΥΠΑΑ&Τ. Το Μητρώο είχε τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 2/7.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κειμένου στο Μητρώο αυτό θα ενοποιηθούν όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που τηρούν μια σειρά υπηρεσίες: οι Διευθύνσεις Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Εισροών Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Εισροών Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑ&Τ και ο ΕΦΕΤ.

Μεταξύ των μητρώων αυτών είναι και το Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και το Μητρώο Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων του. Με βάση το νέο Μητρώο «εμπορία γεωργικών προϊόντων θα μπορεί να διενεργείται αποκλειστικά από εγγεγραμμένους εμπόρους και μόνο για τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία έχουν εγγραφεί».

Μάλιστα προβλέπονται κυρώσεις για όσους επιχειρούν εμπορία χωρίς να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο. Αυτό σημαίνει ότι και για την εμπορία κρέατος θα είναι πλέον υποχρεωτικό για τον επαγγελματία να έχει καταχωρήσει τα στοιχεία του στο Μητρώο.

Γεγονός είναι ότι οι φορείς των εμπόρων κρέατος δεν έχουν καμία ενημέρωση για το θέμα, ενώ εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για το τι θα σημαίνει αυτό για τον κλάδο, αφού είναι γνωστό ότι και τα προϋπάρχοντα μητρώα είναι ανενεργά. Πάντως οι έμποροι από χρόνια ζητούν να υπάρχει ένα μητρώο εμπόρων, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να κάνει εμπορία κρέατος.

You might also like