Κλείνουν διπλάσιες επιχειρήσεις από όσες ανοίγουν

Στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ιδρύθηκαν 789 επιχειρήσεις ενώ διέκοψε την λειτουργία σχεδόν διπλάσιος αριθμός επιχειρήσεων – 1448. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας και είναι ενδεικτικό της κακής εικόνας της αγοράς.

You might also like