Τροπολογία Κατσέλη για τις Κεντρικές Αγορές

Τροπολογία σχετικά με την παράταση του χρόνου μίσθωσης των καταστημάτων που λειτουργούν στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιουλίου, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων», παρατείνεται ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης των καταστημάτων που λειτουργούν στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης από 6 έτη σε 10 έτη, υπό προϋποθέσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προωθείται από το ΥΠΟΙΑΝ, προκειμένου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των Κεντρικών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης να μπορούν να ενταχθούν σε επενδυτικά προγράμματα που προαπαιτούν μισθώσεις μεγαλύτερες του χρονικού διαστήματος των έξι ετών, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και προγράμματα που προκηρύσσονται μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 .

Η παράταση των μισθώσεων δίνεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) οι επιχειρήσεις εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης να έχουν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης / ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ε΢ΠΑ 2007-2013, του αναπτυξιακού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος που προαπαιτεί διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη των έξι (6) ετών, ή β) να ολοκληρωθούν εντός της χρονικής διάρκειας των έξι (6) ετών συγχωνεύσεις επιχειρήσεων εντός των κεντρικών αγορών.

Το κείμενο της τροπολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

You might also like