Καθορίσθηκε η ενίσχυση από το ποιοτικό παρακράτημα του βοείου

Σε 170 ευρώ ανά επιλέξιμο σφάγιο ταύρου και σε 200 ευρώ ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, καθορίσθηκε το ύψος ενίσχυσης στα πλαίσια του ποιοτικού παρακρατήματος, για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2009. Τα παραπάνω περιέχονται σε απόφαση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ, πιέστε εδώ.

You might also like