Ρύθμιση κτηνοτροφικών χρεών ζητά ο ΣΕΚ

Τη λήψη άμεσων μέτρων για τη ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών ζητά με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Ο ΣΕΚ στην επιστολή του επικαλείται τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κτηνοτροφίας τα τελευταία χρόνια, όπως ο έλεγχος και η λειτουργία της αγοράς (ελληνοποιήσεις), το κτηνοτροφικό εισόδημα με την μείωση της αξίας ζωικής παραγωγής τα πέντε τελευταία χρόνια κατά -4,71%, η αύξηση του κόστους των ζωοτροφών, η επενδυτική δραστηριότητα κ.λπ.  και θέτει επισταμένα το "κρίσιμο ζήτημα επιβίωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων", όπως το χαρακτηρίζει της ρύθμισης των χρεών.

Σύμφωνα με υπόμνημα προς τον υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη από τον περασμένο Μάιο ο ΣΕΚ ζητά τη ρύθμιση των χρεών. Στο υπόμνημα αναφέρουν στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας που αφορούν κτηνοτρόφους (μόνο φυσικά πρόσωπα) και αναφέρονται στο διάστημα μέχρι 22-4-2010. Σύμφωνα με αυτά υπάρχουν 597 εκ.€ ενήμερα δάνεια και 50,9 εκ.€ ληξιπρόθεσμα. Επιπλέον τα δάνεια προς τις υπόλοιπες τράπεζες σύμφωνα με τον ΣΕΚ υπολογίζονται στο 10 – 15% των δανείων της ΑΤΕ.

Η πρόταση του ΣΕΚ για τη ρύθμιση είναι να παγώσουν τα δάνεια για 3 χρόνια άτοκα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και η αποπληρωμή τους να γίνει σε 15 έτη με το ισχύον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

You might also like