Αύξηση των alert για τρόφιμα-ζωοτροφές στην Ε.Ε.

Σε αριθμό ρεκόρ (8.000) έφθασαν πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κοινοποιήσεις-ειδοποιήσεις (alert) που δόθηκαν από τα 27 κράτη μέλη της Κοινότητας στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για προβλήματα στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).

O αριθμός των προειδοποιήσεων αυξήθηκε πέρυσι, σε σύγκριση με εκείνες του 2008, κατά 12%, ενώ οι προειδοποιήσεις για σοβαρούς κινδύνους στην αγορά έφθασαν συνολικά τις 557 (μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2008).

Το RASFF αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο καθιστά δυνατή την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διαπιστώνονται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών. Όλα τα μέλη του RASFF (EΕ-27, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ καθώς και η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ισλανδία και η Ελβετία) διαθέτουν μια υπηρεσία που λειτουργεί σε 24ωρη βάση ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επείγουσες κοινοποιήσεις αποστέλλονται, παραλαμβάνονται και απαντώνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Το 40% των περιπτώσεων πέρυσι, σύμφωνα με την Κομισιόν, αφορούσε επικίνδυνα προϊόντα από τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, τα οποία απορρίφθηκαν στα σύνορα της Κοινότητας. Από την πλευρά του ο Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών, κ. Τζον Ντάλι, δήλωσε πως «δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε όταν πρόκειται για την ασφάλεια των τροφίμων, ακόμη και εάν το 2009 είναι η πρώτη χρονιά, μετά από καιρό, που δεν κοινοποιήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο RASFF. Ο μεγάλος αριθμός κοινοποιήσεων δείχνει ότι τα κράτη μέλη είναι προθυμότατα να συνεργαστούν με στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της ασφάλειας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

You might also like