Στο υπουργείο Υγείας ο ΕΦΕΤ

Στην αρμοδιότητα του Α. Λοβέρδου περνά ο έλεγχος των τροφίμων, αφού η εποπτεία του ΕΦΕΤ περνά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο υπουργείο Υγείας και Κοικωνικής Αλληλεγγύης. Η αλλαγή αυτή περιέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα 96 που υπεγράφη στις 28/9 και δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α/170/28.9/2010) και φέρει τον τίτλο «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». Το ΥΠΑΑ&Τ χάνει και την Γενική Διεύθυνση Αλιείας, που περνά στο νέο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων.

Οι υπόλοιπες αλλαγές που γίνονται είναι οι εξής:

Στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρονται η χάραξη και ο σχεδιασμός πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Εκτός από τον ΕΦΕΤ, στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρονται από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ορισμένες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρονται, από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε. και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων.

You might also like