Ευρω-εγκεκριμένο το δεντρολίβανο ως συντηρητικό

Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν τα μάτια τους για να ελέγξουν τα συστατικά που περιέχει ένα τρόφιμο, στην προσπάθειά τους να αγοράσουν ένα προϊόν που προσεγγίζει περισσότερο στην έννοια του “φυσικού”. Γνωρίζοντας αυτό, αρκετοί προμηθευτές συστατικών προτείνουν π.χ. εκχύλισμα δεντρολίβανου ως φυσικό συντηρητικό, ενώ άλλοι, συντηρητικά που προέρχονται από ρόδια, ζάχαρη και βρώμη.

Δεντρολίβανο με ευρωπαϊκή βούλα

Ο ρόλος του δεντρολίβανου ως συντηρητικό δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά επεκτείνεται όλο και πιο πολύ σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων. Όπως λένε ειδικοί της αγοράς, η χρήση του δεντρολίβανου ως μπαχαρικό, είναι πολύ παλιό στη μεσογειακή διατροφική κουλτούρα, η οποία γνωρίζει τις αρωματικές ιδιότητές του, όπως και την ικανότητά του ως συντηρητικού για διάφορα κρέατα».

Στις 21 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε μάλιστα στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Οδηγία που αναγνωρίζει ως ασφαλή και αντιοξειδωτικά συστατικά τα εκχυλίσματα δεντρολίβανου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αξιολόγησε τις πληροφορίες και τα δεδομένα και εισηγήθηκε σχετικά. “Τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου προέρχονται από το Rosmarinus officinalis L. και περιλαμβάνουν διάφορες ενώσεις που έχουν αντιοξειδωτικές λειτουργίες (ιδίως φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή, διτερπενοειδή και τριτερπένια). Κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση προδιαγραφών για τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου που εγκρίνονται ως νέο πρόσθετο τροφίμων για χρήση σε τρόφιμα σύμφωνα με την οδηγία 95/2/ΕΚ και που λαμβάνουν τον αριθμό E 392” αναφέρεται στο σκεπτικό της Οδηγίας.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να σπρώξει περαιτέρω τη ζήτηση για αντιοξειδωτικά εκχυλίσματα δεντρολίβανου καθώς μερικές από τις μεγάλες βιομηχανίες κρέατος (αλλά και τροφίμων εν γένει) ήταν σε αναμονή για την αποσαφήνιση του θέματος και την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως λένε στελέχη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κρέατος, η Οδηγία είναι σημαντική γιατί επίσης καθορίζει τα δύο βασικά συστατικά (και το ποσοστό τους στο εκχύλισμα) που είναι τα κυρίως υπεύθυνα για το αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα: το καρνοσικό οξύ και η καρνοσόλη.

You might also like