Να επιστραφούν 347 εκατ. ευρώ ζητά η Ε.Ε.

Κοινοτικά κονδύλια που δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα, χωρίς να τηρούνται οι κοινοτικοί κανονισμοί, ζητά πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα με απόφασή της (5/11/2010) ζητά από 19 κράτη μέλη να επιστρέψουν το ποσό 578,5 εκατ. ευρώ. Τα 347 περίπου εκατ. από αυτά αναλογούν στην Ελλάδα, για επιδοτήσεις που πληρώθηκαν το διάστημα 2004-2008.

Η βασική αιτία των καταλογισμών αυτών είναι οι ελλείψεις του ΟΣΔΕ και ειδικότερα η απουσία έως το 2009 ενός σύγχρονου χαρτογραφικού υποβάθρου για τα αγροτεμάχια καθώς και οι ελλείψεις στην κτηνιατρική βάση δεδομένων για τα ζώα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, η κατάσταση αυτή είναι δημοσιονομικά επώδυνη. «Ο υπουργός θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα προκειμένου ο κρατικός προϋπολογισμός να επιβαρυνθεί το λιγότερο δυνατόν», αναφέρει σε δελτίο τύπου το ΥΠΑΑΤ και αναφέρει ότι σε συμφωνία με την Επιτροπή, ρυθμίστηκε η επιστροφή των ποσών που επιβλήθηκαν στη χώρα να γίνει σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις, από το 2011.

Και η ανακοίνωση του υπουργείου καταλήγει: «Η κατάσταση πάντως παραμένει δημοσιονομικά δυσβάσταχτη. Στόχος μας είναι η ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των ελέγχων ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον και οι επιδοτήσεις να πληρώνονται στους γεωργούς έγκαιρα, με διαφάνεια και με ασφάλεια για τον εθνικό μας προϋπολογισμό. Η ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, που είναι πια γεγονός, αποτελεί το βασικό εργαλείο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η έγκαιρη πληρωμή των φετινών επιδοτήσεων, με τήρηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών, αποτέλεσε το πρώτο βήμα».

You might also like