Νέοι κανονισμοί για την καταγραφή αιγοπροβάτων και βοοειδών

Τους κανονισμούς που αφορούν τις ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων καθώς και των βοοειδών, τροποποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι τροποποιήσεις έγιναν προκειμένου να απλουστευθούν ορισμένες απαιτήσεις και να βελτιωθεί η παροχή των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων και να αποφεύγεται ο άσκοπος διοικητικός φόρτος.

Έτσι, για τις ετήσιες εκθέσεις των χωρών μελών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για την αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων θα ισχύει πλέον ο κανονισμός 1033/2010 της Επιτροπής, ενώ όσον αφορά τους ελέγχους που αφορούν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των βοοειδών θα ισχύει πλέον ο κανονισμός 1034/2010 της Επιτροπής.

You might also like