Ψηλά η εμπιστοσύνη του Έλληνα στην αγορά κρέατος

Η αγορά του κρέατος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις αγορές εμπορευμάτων στις οποίες οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν έχουν εμπιστοσύνη και τις βαθμολογούν χαμηλά. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε 50 διαφορετικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (από τα τρόφιμα και τις οικιακές συσκευές έως την επισκευή αυτοκινήτων) και κατάρτισε έναν πίνακα αποτελεσμάτων (Market Performance Indicator).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην κατηγορία των υπηρεσιών συγκεντρώνουν χαμηλή βαθμολογία οι τομείς: επενδύσεις, ακίνητα και πρόσβαση στο Ίντερνετ. Αντίστοιχα, στην αγορά αγαθών τη χαμηλότερη επίδοση είχαν η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η ένδυση-υπόδηση και η αγορά κρέατος.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές το φθινόπωρο του 2010, τις ταξινομεί εξετάζοντας δείκτες όπως η συγκρισιμότητα, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η ικανοποίηση, τα προβλήματα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, η ευκολία αλλαγής φορέα παροχής, οι τιμές κλπ.

Σε αυτή τη βάση, είναι αξιοπερίεργο το πώς η αγορά κρέατος παίρνει πολύ χαμηλή βαθμολογία, δεδομένου ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ανταγωνισμός, η σύγκριση στις τιμές κλπ., είναι για το κρέας όρος απαράβατος. Και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά καθορίζονται λεπτομερώς για την αγορά των τροφίμων και πολύ περισσότερο για την αγορά κρέατος. Καθορίζονται λεπτομερώς και ελέγχονται αυστηρά. Εφόσον όμως οι καταναλωτές φαίνεται να δυσπιστούν, η αγορά κρέατος οφείλει να το λάβει σοβαρά υπόψη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σκοπός της έρευνας είναι «να εντοπιστούν οι αγορές που εμφανίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας, για μελέτες παρακολούθησης, οι οποίες θα αναλύσουν σε βάθος τα προβλήματα και θα εντοπίσουν τις λύσεις που μπορούν να δοθούν με τη χάραξη σχετικής πολιτικής». Να εντοπιστούν δηλαδή οι αγορές που δεν είναι ενδεχομένως ικανοποιητικές για τους καταναλωτές. Προβλέπεται μάλιστα ότι θα διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα σε σύντομο χρονικό διάστημα, για τις αγορές που παρουσιάζουν χαμηλή βαθμολογία.

Όπως αναφέρει ο Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα υγείας και καταναλωτικής πολιτικής, John Dalli, «Τα επόμενα μέτρα που θα λάβουμε είναι να μελετήσουμε περισσότερο δύο αγορές: την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και την αγορά κρέατος, και να ενθαρρύνουμε τις εθνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα στην εργασία τους».

Πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε.

Οι Έλληνες εμπιστευόμαστε το κρέας περισσότερο από ό,τι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα: Η αγορά κρέατος είναι η μοναδική που βαθμολογείται πολύ υψηλότερα συγκρινόμενη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υψηλότερα από την ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκονται επίσης, στην αντίληψη του Έλληνα καταναλωτή, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η κινητή τηλεφωνία, οι αεροπορικές υπηρεσίες, η ένδυση-υπόδηση κ.ά.

Στην Ελλάδα, τα καύσιμα, τα καταλύματα διακοπών και οι υπηρεσίες άθλησης κατατάσσονται πολύ πιο χαμηλά από τα αντίστοιχα στο σύνολο της Ε.Ε. Χαμηλότερα επίσης από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, βαθμολογούν οι Έλληνες τις τραπεζικές υπηρεσίες, τα αλκοολούχα ποτά και τα τυχερά παιχνίδια.

You might also like