Συνένωση με στόχο την αποκέντρωση

Νέο βήμα στις συγχωνεύσεις οργανισμών του ΥΠΑΑΤ, με νομοσχέδιο το οποίο τίθεται σε διαβούλευση με τις διοικήσεις των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων, αλλά και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΘΟΑΓΕΠ – ΔΗΜΗΤΡΑ), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τις προτάσεις αυτές ο Κώστας Σκανδαλίδης ενημέρωσε χθες τη διυπουργική επιτροπή, που τις ενέκρινε και θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, συνενώνονται τα εξής εποπτευόμενα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικά πρόσωπα: 1. Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης "ΔΗΜΗΤΡΑ", 2. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 3. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ). Με τον νέο Οργανισμό επιδιώκεται η ενοποίηση όλων των φορέων που παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στους Έλληνες αγρότες, ώστε ο νέος Οργανισμός να αποτελέσει κύριο εργαλείο αγροτικής ανάπτυξης της χώρας.

Με τη συνένωση, η έρευνα στον αγροτικό τομέα συγκεντρώνεται από τις 56 διάσπαρτες και υποστελεχωμένες μονάδες που υπάρχουν σήμερα σε 14 ισχυρά θεματικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, τα οποία θα αποτελέσουν βασικούς θεσμούς της εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής.

Όπως ανακοινώνει το υπουργείο, με το νομοσχέδιο που καταθέτει για διαβούλευση, η εκπαίδευση παραμένει αποκεντρωμένη και εξακολουθεί να λειτουργεί κοντά στον παραγωγό, αλλά διαρθρώνεται διοικητικά σε 6 περιφερειακές διοικήσεις, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να αποκτήσουν το αναγκαίο βάθος ως προς τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι τέσσερεις Γεωργικές Σχολές, οι οποίες αποκτούν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ενώ αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κάθετες μονάδες που λειτουργούν στο πλαίσιο τους.

Η ποιότητα αναβαθμίζεται σε κεντρική δημόσια παρέμβαση στην αγροδιατροφική αλυσίδα, ενώ διευκολύνεται η διεύρυνση της υποδομής της, η οποία καθίσταται περισσότερο προσιτή στο σύνολο του αγροτικού κόσμου. Έτσι, η πιστοποίηση και επωνυμία των προϊόντων θα καθορίζεται με κανόνες από το κέντρο, ενώ η εφαρμογή θα υλοποιείται από τα αιρετά Περιφερειακά Συμβούλια.

Ο νέος Οργανισμός θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Του Οργανισμού προΐσταται ο Πρόεδρος. Προβλέπεται επίσης ως ανώτερος υπηρεσιακός προϊστάμενος ο Διευθύνων Σύμβουλος.

You might also like