Στις αρχές Ιανουαρίου το Μητρώο Εμπόρων στη Βουλή

Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο υπουργός ΥΠΑΑ&Τ Κ. Σκανδαλίδης και το οποίο αφορά το «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών».

Το ν/σ, που θα κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το άνοιγμα των εργασιών της, επιχειρεί να θέσει σαφείς κανόνες στην εμπορία των προϊόντων και να κατοχυρώσει τη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για κάθε έμπορο που συναλλάσσεται με τους αγρότες και αποτυπώνεται σ’ αυτό κάθε συναλλαγή. Για να εγγραφεί δε είναι υποχρεωμένος είτε με τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές, είτε με τις υπάρχουσες υποδομές του ο έμπορος να διαθέτει το τεκμήριο νομιμότητας στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται για παραβίαση του Μητρώου και των κανόνων είναι διττές. Για τον έμπορο η προσωρινή ή οριστική διαγραφή, η μη αναγνώριση των οικονομικών του συναλλαγών από τις εφορίες και η ποινική δίωξη που συνοδεύει το αδίκημα της απάτης. Αλλά και για τους παραγωγούς που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται προβλέπονται κυρώσεις, όπως η μη επιστροφή του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων. Έτσι αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης.

«Το Μητρώο και η χρήση του συνδέεται άμεσα με το Παρατηρητήριο Τιμών αγροτικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται καθημερινά διασταύρωση των τιμών και άρα εντοπισμός των καταστάσεων αισχροκέρδειας», όπως ανακοινώνει το υπουργείο.

Επιπλέον, με το υπό κατάθεση ν/σ ρυθμίζονται θέματα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, με σκοπό την προστασία των αδέσποτων ζώων και των αλόγων του Ιπποδρόμου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μίσθωση βοσκήσιμων εκτάσεων, επίσης θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την πρόβλεψη του Άρθρου 10 του ν/σ ανατίθενται στο ΥΠΑΑ&Τ και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητες που το Μάρτιο 2009 είχαν μεταφερθεί στον ΕΦΕΤ. Πρόκειται για τις αρμοδιότητες που ορίζει το ΠΔ 79/2007, το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και σφοδρές διαμάχες (για την ιστορία, να πούμε ότι το ΠΔ 79/2007 αφαιρούσε αρμοδιότητες ελέγχου για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης από τον ΕΦΕΤ όταν αυτός ανήκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Μάρτιο 2009 ο ΕΦΕΤ πέρασε στην εποπτεία του ΥΠΑΑ&Τ και ξαναπήρε τις αρμοδιότητες, και τώρα που ο ΕΦΕΤ κατέληξε στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας ξαναχάνει τις αρμοδιότητες αυτές).

Κατά τα άλλα, με το παρόν ν/σ ρυθμίζονται αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΕΛΟΓΑΚ σχετικά με τη χρηματοδότηση δαπανών προβολής, ανάπτυξης, προώθησης και νομικής προστασίας κτηνοτροφικών προϊόντων με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των παραγωγών, αλλά και ζητήματα ασφάλισης και φορολογίας κτηνοτρόφων οι οποίοι μετέχουν σε εταιρείες με αγροκτηνοτροφικό αντικείμενο.

Το Άρθρο 14, τέλος του ν/σ, αποσκοπεί στην απλοποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέσω του ορισμού ολιγομελούς (τριμελούς) επιτροπής σταυλισμού.

Το πλήρες σχέδιο νόμου μπορείτε να δείτε εδώ.

You might also like