Επείγοντα μέτρα για αφθώδη πυρετό στη Βουλγαρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 6 Ιανουαρίου επείγοντα μέτρα προστασίας μετά το θετικό δείγμα αφθώδους πυρετού που ανιχνεύθηκε σε αγριογούρουνο στη Βουλγαρία. Το αγριογούρουνο σκότωσαν κυνηγοί τις τελευταίες μέρες του 2010. Η απόφαση της Επιτροπής έχει ως στόχο να ενισχύσει τα μέτρα ελέγχου για αφθώδη πυρετό που έχουν ήδη πάρει οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές.

Ειδικότερα, η απόφαση της Επιτροπής ορίζει την περιοχή υψηλού κινδύνου (Μπουργκάς) και περιοχές χαμηλού κινδύνου (οι γύρω από αυτήν επαρχίες Γιάμπολ, Σλίβεν, Σούμεν και Βάρνα). Απαγορεύτηκε λοιπόν η αποστολή ζώντων ζώων (π.χ. χοίροι, βοοειδή, πρόβατα, κλπ.), τόσο από τις περιοχές υψηλού όσο και τις χαμηλού κινδύνου. Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύθηκε επίσης το εμπόριο σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από ζώα που προέρχονται από την περιοχή υψηλού κινδύνου, ενώ δεν τέθηκαν περιορισμοί για τέτοια προϊόντα που προέρχονται από τις περιοχές χαμηλού κινδύνου.

Η απόφαση προβλέπει επίσης τους κανόνες που ισχύουν για το εμπόριο ασφαλών προϊόντων από τις υψηλού και χαμηλού κινδύνου περιοχές, τα οποία είτε είχαν παραχθεί πριν από τους περιορισμούς (από πρώτες ύλες που προέρχονται εκτός των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης) ή είχαν υποβληθεί σε θεραπεία αδρανοποίησης του ιού του αφθώδους πυρετού.

Για το ιστορικό του περιστατικού, αυτό που επισήμως έγινε γνωστό από την Ε.Ε. είναι ότι οι βουλγαρικές αρχές είχαν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιανουαρίου για την υπόθεση του αφθώδους πυρετού. Κυνηγοί πυροβόλησαν τρία αγριογούρουνα στο Μακέφτσι, μια περιοχή στο Μπουργκάς, στις 30 Δεκεμβρίου 2010. Η περιοχή βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ένα από τα αρσενικά φάνηκε ύποπτο και οι πρώτες εργαστηριακές δοκιμές για την ανίχνευση αφθώδους πυρετού έδωσαν θετικά αποτελέσματα. Τα δείγματα έχουν αποσταλεί στο Εργαστήριο Αναφοράς της Ε.Ε. για περαιτέρω επιβεβαίωση.

Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού. Τα μέτρα που προβλέπονται στην Οδηγία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιδημιολογική έρευνα, αναστολή του κυνηγιού και απαγόρευση εκτροφής άγριων ζώων, επίσης την επιτήρηση εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν ζώα ευπαθών ειδών, επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο όλων των άγριων ζώων που έχουν σκοτωθεί ή βρεθεί νεκρά.

Το θέμα θα συζητηθεί με όλα τα κράτη μέλη στη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων, στη συνεδρίασή της που έχει προγραμματιστεί για τις 11-12 Ιανουαρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή θα εξεταστούν τα προσωρινά μέτρα που ελήφθησαν από την Επιτροπή, και θα τροποποιηθούν αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

You might also like