Ανησυχία για νέα επισιτιστική κρίση

O Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) κάλεσε τις χώρες να εξετάσουν προσεκτικά τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών των τροφίμων και να μην προβούν σε ενέργειες και μέτρα που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα βραχυπρόθεσμα, αλλά να έχουν επιβλαβείς συνέπειες μακροχρόνια, ή ακόμη και να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Ο Οργανισμός δημοσίευσε έναν ενημερωμένο οδηγό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών τιμών στα τρόφιμα.

«Η εμπειρία της επισιτιστικής κρίσης του 2007-2008 δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η λήψη βιαστικών αποφάσεων από τις κυβερνήσεις, πρακτικά είχαν συμβάλει στην κρίση και επιδείνωσαν τις επιπτώσεις της στην επισιτιστική ασφάλεια», δήλωσε πρόσφατα στέλεχος του FAO. «Οι περιορισμοί στις εξαγωγές, για παράδειγμα, που εφαρμόζουν ορισμένες χώρες με πλεόνασμα παραγωγής τροφίμων, επιδείνωσαν την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων κατά την περίοδο 2007-2008. Ο FAO συμβουλεύει με έμφαση να μη ληφθούν παρόμοια μέτρα, δεδομένου ότι προκαλούν, συχνά, μεγαλύτερη αβεβαιότητα και αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές».

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, που αντικατοπτρίζει τις τιμές των βασικών τροφίμων σε διεθνές επίπεδο, έδειξε μεγάλη άνοδο το Δεκέμβριο του 2010. «Με τη νέα αυτή κρίση των τιμών, μόλις δύο χρόνια μετά την κρίση του 2007-08 υπάρχει σοβαρή ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις στις αγορές τροφίμων ευάλωτων χωρών.

You might also like