Ο ελληνικός μαύρος χοίρος στο επίκεντρο

Οι τεχνικές παραγωγής και διακίνησης προϊόντων ωρίμανσης από τον ελληνικό μαύρο χοίρο βρέθηκαν στο επίκεντρο μια ενδιαφέρουσας συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της ZOOTECHNIA.

Την εκδήλωση οργάνωσε το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ)/ ΕΚΕΤΑ με σκοπό να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του διακρατικού έργου QUBIC. Το έργο στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ζώων, το φυσικό τους περιβάλλον και τον τόπο καταγωγής τους, και την προώθηση της βιώσιμης κτηνοτροφικής παραγωγής σε περιοχές στις οποίες η παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό κλάδο δραστηριότητας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου, ερευνητής του ΕΚΕΤΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από αποκτήθηκαν κατά την μέχρι τώρα πορεία του έργου.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν χοιροτρόφοι από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, γεωπόνοι, περιβαντολλόγοι και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στις τεχνικές παραγωγής και διακίνησης προϊόντων ωρίμανσης από μαύρο χοίρο, όπως αυτές εφαρμόζονται στις λοιπές περιοχές που συμμετέχουν στο έργο (Σικελία, Πάρμα, Κορσική, Κόρδοβα), καθώς και στις δυνατότητες υιοθέτησης των τεχνικών αυτών από τους χοιροτρόφους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημαντική ήταν η παρουσία στην εκδήλωση του Δημήτρη Δήμου, ο οποίος σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου από το ΙΝΑ/ ΕΚΕΤΑ, διαθέτει στη φάρμα του στην Αύρα Τρικάλων έναν ομοιογενή πληθυσμό από την ελληνική φυλή μαύρου χοίρου. Ο κ. Δήμου τόνισε την ανάγκη τακτικής επικοινωνίας των λίγων χοιροτρόφων που έχουν απομείνει και ενθάρρυνε τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των εμπλεκομένων σε όλη την αλυσίδα, από την εκτροφή, την σφαγή, την επεξεργασία, την τυποποίηση και τη διακίνηση των προϊόντων από μαύρο χοίρο, τα οποία έχουν σημαντικά ποιοτικά πλεονεκτήματα. Η εκδήλωση έκλεισε με την πρόταση να επαναληφθεί μία παρόμοια εκδήλωση μεταξύ των χοιροτρόφων και των λοιπών εμπλεκομένων στην αλυσίδα της μεταποίησης και διακίνησης προϊόντων κρέατος από αυτόχθονες φυλές, ώστε να προκύψουν προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του κλάδου.

Σημειώνεται ότι το έργο QUBIC υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Στόχου 3 – Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013 και χρηματοδοτείται κατά 75% με πόρους του ΕΤΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2011.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, η οποία είναι Τεχνικός Σύμβουλος του ΙΝΑ/ ΕΚΕΤΑ για το έργο «QUBIC – Animal Breeding: Quality Biodiversity Innovation Competitiveness”.

You might also like