Προσφορά για την ONLINE σύνδεση των σφαγείων με τον ΕΛΟΓΑΚ

Μια ειδική προσφορά για όλα τα σφαγεία κάνει η εταιρεία G-Logic A.E. σχετικά με την ηλεκτρονική διασύνδεση με τον ΕΛΟΓΑΚ. Μετά από την ημερίδα με θέμα την ηλεκτρονική διασύνδεση των σφαγείων με τον ΕΛΟΓΑΚ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6/2/2011 και τις παραινέσεις για ελάχιστη επιβάρυνση, η εταιρεία G-Logic A.E. ανταποκρινόμενη και γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της άμεσης εφαρμογής της online σύνδεσης των σφαγείων με τον ΕΛΟΓΑΚ, αποφάσισε να προσφέρει σε όλα τα σφαγεία το λογισμικό διαχείρισης σφαγών, εκτύπωση ετικετών στα σφάγια, καθώς και εξαγωγή του αρχείου σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΓΑΚ, στο συμβολικό ποσό των 50 € ανά σφαγείο. Η G-Logic S.A. ασχολείται με τον σχεδιασμό και την παροχή λογισμικών προγραμμάτων και τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στον τομέα των τροφίμων με τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής- Ιχνηλασιμότητας «GL1 TRACE» για βιομηχανικές μονάδες και «GL1 SMALL TRACE» για μικρές επιχειρήσεις.

You might also like