Απόσυρση και για τα ελαφρά φορτηγά

Υπαναχωρεί τελικά η κυβέρνηση στο θέμα της απόσυρσης αυτοκινήτων, αφού επεκτείνει το μέτρο της απόσυρσης και στα ελαφρά φορτηγά, με προσθήκη διάταξης στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Το μέτρο αφορά εκείνους που επιθυμούν να αγοράσουν καινούργια φορτηγά μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους και εφαρμόζεται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενων προηγούμενων ετών.

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης του καινούργιου φθάνει στο 60% για φορτηγά μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, 50% για 1.601-2.000 κυβικά και 40% για άνω 2.000 κυβικών. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 ή οφειλές προηγούμενων ετών.

Αποκατάσταση

Ήταν αλήθεια πολύ παράξενο να δίνει κανείς κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και αυτά τα κίνητρα να μην αφορούν τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Ο λόγος απλός: ο μέσος όρος ηλικίας των επαγγελματικών οχημάτων είναι τα 18 χρόνια, ενώ των επιβατικών τα 13! Και μάλιστα η ηλικία στην περίπτωση των επαγγελματικών έχει αυξημένο «ειδικό βάρος» αφού πρόκειται για οχήματα που κινούνται και φθείρονται πολύ περισσότερο από τα επιβατικά. Πρόκειται επίσης για αυτοκίνητα που οι μετακινήσεις τους έχουν αποκλειστικά το χαρακτήρα συμμετοχής στη γενικότερη οικονομική-παραγωγική δραστηριότητα.

You might also like