Ενίσχυση ελέγχων στα τρόφιμα από Ιαπωνία

Οι πιθανές συνέπειες για την Ευρώπη, του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού στην Ιαπωνία, κυρίως όσον αφορά τη ραδιενεργό μόλυνση προϊόντων, αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, η Ιαπωνία επί του παρόντος επιτρέπεται να εξάγει προς την Ε.Ε. πολύ λίγα προϊόντα ζωικής προέλευσης (π.χ. προϊόντα αλιείας, δίθυρα μαλάκια, ζωοτροφών και παράγωγα ζωοτροφών). Επιπλέον, εξάγονται ορισμένα λαχανικά.

Το ενδεχόμενο να έχουν μολυνθεί από ραδιενέργεια τα προϊόντα αυτά, ώθησε τους υπουργούς στην απόφαση να ενισχυθούν στα κράτη-μέλη οι σχετικοί έλεγχοι.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, συστήνει την άμεση διενέργεια προληπτικών ελέγχων στα σύνορα των Κρατών Μελών σε τρόφιμα ζωικής και μη ζωικής προέλευσης, καθώς και σε ζωοτροφές προέλευσης Ιαπωνίας ως προς τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Στη σχετική κοινοποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει για αρχεία της EuroStat σχετικά με στοιχεία ως προς τις εισαγωγές (κατηγορίες προϊόντων και ποσότητες) τροφίμων και ζωοτροφών από την Ιαπωνία για τα έτη 2007 έως και το πρώτο τρίμηνο 2011, ανά Κράτος Μέλος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2010, η Ελλάδα έχει εισαγάγει διάφορα προϊόντα ιαπωνικής προέλευσης όπως τόνος, φύκη και άλλα σύνθετα παρασκευάσματα διατροφής (όπως σιρόπια από ζάχαρα, σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα κ.α.).

Στην Ελλάδα ο ΕΦΕΤ άμεσα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες στα σύνορα (Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου/Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), καθώς και με το Γενικό Χημείο του Κράτους, δρομολόγησαν τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα σε κάθε προϊόν προέλευσης Ιαπωνίας. Τα προϊόντα εξετάζονται για τα επίπεδα ραδιενέργειας στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας – Περιβάλλοντος του «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». Επίσης, ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, καθώς και με τη Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως ανακοινώνει ο Οργανισμός, μέχρι σήμερα οι διενεργούμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν εισαγωγές σχετικών προϊόντων.

You might also like