15,5 εκατ. για εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου

Τη διάθεση ποσού ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, με την έγκριση και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιλένα Αποστολάκη.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου το έτος 2011» (που σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑ&Τ θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την προάσπιση της δημόσιας υγείας) αφορά την υλοποίηση των εξής δράσεων:

– Αποζημιώσεις παραγωγών για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων στα πλαίσια της καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών (φυματίωση, βρουκέλλωση, μελιταίος πυρετός αιγοπροβάτων, καταρροϊκός πυρετός, σαλμονελώσεις, γρίπη των πτηνών, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια κ.ά.).

– Αγορά αντιδραστηρίων για την εργαστηριακή διάγνωση των ασθενειών.

– Αμοιβές εποχικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα προγράμματα εκρίζωσης των ασθενειών των ζώων.

You might also like