Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε προϊόντα προελεύσεως Ιαπωνίας

Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας και μέχρι σήμερα οι διενεργούμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν εισαγωγές προϊόντων προελεύσεως Ιαπωνίας, μολυσμένων με ραδιενέργεια, ενημερώνει το ΥΠΑΑ&Τ.

Όπως ανακοινώνει το ΥΠΑΑ&Τ, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν κάθε φορτίο προέλευσης Ιαπωνίας προς εισαγωγή, ενώ το Υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με τις Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε περίπτωση ελεύθερης κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτή), όσο και με το Υπουργείο Υγείας (ΕΦΕΤ).

Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδης έχει παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε στα μέτρα που θα ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο να περιληφθούν οι καθολικοί έλεγχοι των φορτίων προέλευσης Ιαπωνίας σε όλα τα κράτη –μέλη, προκειμένου να διασφαλίζονται οι Ελληνες καταναλωτές και από εισαγωγές προϊόντων προέλευσης Ιαπωνίας που πραγματοποιούνται μέσω άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

You might also like