Σε επιτήρηση οι ζωοτροφές

Την εφαρμογή αγορανομικής διάταξης για τις ζωοτροφές, ανακοίνωσαν σήμερα (29/3) σε κοινή συνέντευξη Τύπου η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένα Αποστολάκη και ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Ντίνος Ρόβλιας. Η απόφαση αυτή αναμένουν τα δυο υπουργεία να αναχαιτίσει τη ραγδαία αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, η οποία αγγίζει και το 50% και επηρεάζει αρνητικά τον κτηνοτροφικό κλάδο, αφού υπολογίζεται ότι οι τιμές των ζωοτροφών αποτελούν το 60% του συνολικού κόστους.

Με την εν λόγω απόφαση οι εταιρείες εισαγωγής τυποποιημένων ζωοτροφών υποχρεώνονται να ενημερώνουν τις υπηρεσίες των δύο υπουργείων 2 μήνες πριν αυξήσουν τις τιμές των ζωοτροφών που εμπορεύονται, δικαιολογώντας με αναλυτική αναφορά κόστους τυχόν αυξήσεις.

Η αγορανομική διάταξη αφορά τις τυποποιημένες ζωοτροφές που αφρούν το 92-95% των ζωοτροφών που καταναλώνονται.

Η κυρία Αποστολάκη αναφέρθηκε και στην εκπόνηση εθνικού σχεδίου για την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών, ώστε να περιοριστούν οι εισαγωγές,

You might also like