Ευρωκοινοβούλιο: Στην ευχέρεια κάθε κράτους της Ε.Ε. η καλλιέργεια μεταλλαγμένων

Τα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος του ευρωκοινοβουλίου ενέκριναν την Τρίτη την πρόταση να δοθεί στα κράτη μέλη η δικαιοδοσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών. Εφόσον η απόφαση της επιτροπής Περιβάλλοντος εγκριθεί από την ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου τον Ιούνιο, τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν για πρώτη φορά ξεκάθαρο δικαίωμα να λάβουν το καθένα τις αποφάσεις του σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο έδαφός τους.

Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η ίδια η διαδικασία αδειοδότησης κάθε νέου τροποποιημένου είδους που θα πραγματοποιείται σε επίπεδο Ε.Ε. με βάση γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων. Εφόσον ένα τροποποιημένο είδος αδειοδοτηθεί, τότε τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν ή όχι τη χρήση του στο έδαφός τους.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η αδειοδότηση θα σηματοδοτεί ότι το συγκεκριμένο είδος δεν έχει βρεθεί να απειλεί την υγεία, τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να επικαλεσθούν την προστασία της δημόσιας υγείας για να το απαγορεύσουν, αλλά μόνο αγροπεριβαλλοντικούς λόγους, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας. Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη που, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία ή η Γερμανία εξακολουθούν να απαγορεύουν την καλλιέργειά τους, νομική κάλυψη για την απαγόρευση έναντι πιθανών προσφυγών εναντίον τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Σημειώνεται επίσης ότι τις ημέρες αυτές το ευρωκοινοβούλιο συζητά και σειρά άλλων ζητημάτων, όπως είναι η σήμανση των τροφίμων σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητά τους σε ορισμένα λίπη, καθώς και η σήμανση σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την προέλευση αλλά και η αδειοδότηση ή απαγόρευση «καινοτόμων» τροφίμων, όπως εκείνα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα.

You might also like