1,06 δισ. ευρώ η αξία των εισαγωγών κρέατος

Ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές κρέατος και προϊόντων του για το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ελληνική στατιστική αρχή, δημοσιεύει το επόμενο τεύχος του Meat Place, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες μέρες.Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν περικοπές στις εισαγωγές.

Χώρα με ελλειμματική παραγωγή η Ελλάδα, έδωσε και πέρυσι ένα σημαντικό ποσόν στις χώρες εξαγωγούς, ποσόν που ανήλθε στο 1,06 δισ. ευρώ. Διατήρησε ουσιαστικά αμετάβλητο το εμπορικό της έλλειμμα στο κρέας, παρόλο που το 2010 οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,58% σε αξία και κατά 6,78% σε ποσότητα (αριθμοί που ενδεχομένως αντανακλούν και τη μειωμένη κατανάλωση λόγω κυρίως των σφιχτών οικογενειακών προϋπολογισμών).

Την ίδια στιγμή, ενώ οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν το 2010 οριακά σε ποσότητα, ήταν μειωμένες κατά 10,1% σε αξία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ποσότητα, αύξηση παρουσίασαν μόνο οι εισαγωγές κρέατος νωπών βοοειδών, ενώ μειώθηκαν σημαντικά οι εισαγωγές σε αιγοπρόβειο και κρέας πουλερικών.

Από την εικόνα της ποσότητας που εξήχθη, πρέπει να κρατήσουμε τη σημαντική αύξηση 32,56% που παρουσίασε το νωπό κρέας βοοειδών το 2010, κάτι που λογικά έχει να κάνει κυρίως με το άνοιγμα της τουρκικής αγοράς.

Αυξημένη εξαγωγική κινητικότητα παρουσίασε πέρυσι και το αιγοπρόβειο κρέας, που σε ποσότητα αυξήθηκε κατά 26,86% (σε αξία 15,73%). Συγκεντρωτικά, εισήχθησαν πέρυσι 423,5 χιλ. τόνοι κρέατος και προϊόντων του, ενώ εξήχθησαν 39,7 χιλ. τόνοι.

 

Εισαγωγές κρέατος και προϊόντων του (συγκεντρωτικά)

Αξία 2009 (ευρώ)

Αξία 2010 (ευρώ

Μεταβολή %

Ποσότητα 2009 (κιλά)

Ποσότητα 2010 (κιλά)

Μεταβολή %

ΣΥΝΟΛΟ

1.128.259.052

1.065.344.961

-5,58

454.386.956

423.564.687

-6,78

Εξαγωγές κρέατος και προϊόντων του (συγκεντρωτικά)

Αξία 2009 (ευρώ)

Αξία 2010 (ευρώ

Μεταβολή %

Ποσότητα 2009 (κιλά)

Ποσότητα 2010 (κιλά)

Μεταβολή %

ΣΥΝΟΛΟ

61.562.810

55.306.864

-10,16

39.571.283

39.701.242

0,33

ΠΗΓΗ: Ελληνική Στατιστική Αρχή


You might also like