Οι νέοι αγρότες για το μέλλον της κτηνοτροφίας

Με την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα Αποστολάκη συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών με αντικείμενο την ελληνική κτηνοτροφία. Οι εκπρόσωποι της ΠΕΝΑ έθεσαν τις προτάσεις τους με έμφαση το μέλλον της κτηνοτροφίας.

Στη συνάντηση τέθηκαν οι στόχοι που θέτει η ΠΕΝΑ, όπως:

 • Ο καθορισμός του αντικείμενου των αγροτικών επαγγελμάτων (και αγροτουρισμού)
 • Η ανάγκη για άμεση δημιουργία αγροτικών σχολείων για τα αγροτόπαιδα
 • Η βελτίωση της νομοθεσίας για αγροτικούς συνεταιρισμούς μόνο με αγρότες
 • Η υποστήριξη ενιαίας έκφρασης στην κορυφή των επαγγελματιών αγροτών
 • Η αναγνώριση & καταξίωση των αγροτικών επαγγελμάτων
 • Η επαναφορά την σημασίας της τοπικής ανάπτυξης.

Στη συζήτηση συζητήθηκαν αρκετά σημεία, που αφορούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Τα μεταφέρουμε, όπως τέθηκαν στην υφυπουργό και περιγράφονται σε δελτίο τύπου της ΠΕΝΑ:

1. Οι βοσκότοποι, που είναι δασικές εκτάσεις (και είναι η συντριπτική πλειονότητα των λιβαδιών) αλλά ακόμα και τα δάση, με συγκεκριμένη επιστημονική υποστήριξη (δασολόγοι, γεωπόνοι κλπ) πρέπει να μπορούν να δέχονται βόσκηση και να είναι επιλέξιμες περιοχές για τα σχέδια βελτίωσης κτηνοτροφίας, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την φροντίδα του περιβάλλοντος. Η χρήση των βοσκοτόπων πρέπει να ανατεθεί στους κτηνοτρόφους, υπό τις διαχειριστικές οδηγίες των γεωτεχνικών (όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις χρήσεις, είτε στην γεωργία, είτε στην κτηνοτροφία, είστε στην αλιεία, είτε στην δασοκομία). Η στήριξη της παραδοσιακής ελληνικής κτηνοτροφίας με ντόπιες φυλές επιβάλλει βοσκολίβαδα για εκτατική κτηνοτροφία

2. Η αδειοδότηση των στάβλων είναι μια περιπέτεια. Η νομοθεσία θέλουμε να είναι φιλική προς τον πολίτη-κτηνοτρόφο. Οι τεχνοκράτες δεν εφαρμόζουν τις επιστημονικές γνώσεις (αν τις διδάσκονται) και την εφαρμοσμένη έρευνα (αν παράγεται) για να λύνουν δικά μας καθημερινά προβλήματα στην Ελλάδα.

 • Τι μπορεί να προβλεφθεί για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους;
 • Όσοι στάβλοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρους που ενοχλούν το φυσικό περιβάλλον, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με τον ίδιο τρόπο που λύθηκε για τους αστούς με τις αυθαίρετες κατασκευές και τους ημιυπαίθριους χώρους;
 • Μπορεί να επεκταθεί ο θεσμός της έγκρισης τύπου στάβλου και με ξύλινους (που είναι φιλικότεροι προς το περιβάλλον) στάβλους; Ίσως αποφευχθούν μη παραγωγικά έξοδα για μηχανικούς.
 • Πού βρίσκεται η υποστήριξη της κτηνοτροφίας με κτηνοτροφικά πάρκα; Πώς διασφαλίζεται η μη διάδοση μεταδοτικών ασθενειών ή κάποιων ωφελειών;
 • Εάν η κυριότερη (ίσως μοναδική πραγματική) παραγωγή είναι η αγροτική παραγωγή, μήπως μέθοδοι fast trak αδειοδοτήσεων θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν και στον αγροτικό τομέα για αγρότες; Για αυτούς που δεν παράγουν, αλλά προσφέρουν υπηρεσίες έγινε ακόμα και υπουργείο fast trak.

3, Ο Μελιταίος πρέπει να αντιμετωπισθεί. Απαιτούνται φάρμακα και εμβόλια, οι λιανικές τιμές των οποίων πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνονται οι εμβολιασμοί. Επιβάλλεται η εντονότερη δραστηριοποίηση των κτηνιάτρων και η παρουσία τους στους στάβλους , ακόμα και η κατάλληλη εκπαίδευση, ίσως και πιστοποίηση ως εμβολιαστών των ιδίων των κτηνοτρόφων, για να σταματήσει το πρόβλημα.

4. Η πληροφόρηση δείχνει ανεπαρκής. Παράδειγμα πρώτο: με τα ενώτια και τους βώλους δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Ίσως η εγκατάσταση ενός συστήματος πληροφόρησης με την αξιοποίηση εθελοντικών σχημάτων και Τεχνικής Βοήθειας θα βοηθούσε αρκετά.

Παράδειγμα δεύτερο: Το ισοζύγιο κρέατος και η παρακολούθηση των σφαγείων εκτιμάται ότι δεν καλύπτει επαρκώς όλη την αλυσίδα μέχρι τα κρεοπωλεία, τα οποία δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένα.

5.Υποστήριξη εκτροφής ντόπιων φυλών.

 • Θέλουμε η έρευνα και οι υπηρεσίες να είναι προσανατολισμένες στην χορήγηση «πετιγρι» και να υποστηρίζονται οι ντόπιες φυλές, οι οποίες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στο ελληνικό περιβάλλον, με ελαφρότερης δομής στάβλους.
 • Η στρατηγική μας επιθυμούμε να είναι προσανατολισμένη στο τρίπτυχο συνεργασίας κτηνοτροφικής Παραγωγής-Πολιτισμού-Τουρισμού, με υποστήριξη ντόπιων φυλών και προώθηση Τοπικών Φημισμένων Προϊόντων, όπως η Φέτα και άλλα πιστοποιημένα τρόφιμα και τοπικής γαστρονομίας.
 • Οι φιλικές προς το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζουν και οι κτηνοτρόφοι, εκτροφές πρέπει να ενισχύονται ιδιαίτερα, με κάθε πρόσφορη μέθοδο, όπως είναι τα βιολογικά.

6. Η διέξοδος των αγροτικών προϊόντων προς τον καταναλωτή επιβάλει:

 • Απαλοιφή των περιορισμών στις αποστάσεις για τους στάβλους και τις άλλες κατασκευές για την μεταποίηση, εμπορία και αγροτουριστική εκμετάλλευση.
 • Στις Αγορές Αγροτών να επιτρέπεται η πώληση, με όλους τους κανόνες υγιεινής, των κτηνοτροφικών τυποποιημένων προϊόντων
 • Οι Διεπαγγελματικές ή η Πολιτεία να εξυγιάνουν το κύκλωμα ζωοτροφή- υγεία ζώου- επεξεργασία- εμπορία ζωοκομικών τροφίμων. Κοστολογούνται πολύ υψηλά οι υπηρεσίες μεταποίησης-εμπορίας και πολύ χαμηλά η εργασία κτηνοτρόφου. Ο ανταγωνισμός μεταφέρεται ολόκληρος στον κτηνοτρόφο. Για μια μεταβατική περίοδο να προβλεφθούν ειδικά περιστασιακά μέτρα, όπως ειδική κάρτα, αφορολόγητα κλπ.
 • Οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις και ο κεντρικός σχεδιασμός εκτιμάται ότι βλάπτουν την κτηνοτροφία. Η ΠΕΝΑ υποστηρίζει την Τοπική Ανάπτυξη, την δημιουργία Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων, την υποστήριξη Τοπικών Αγορών, την προβολή της Τοπικής Ταυτότητας και του Τοπικού Προορισμού, με Τοπικά Προϊόντα & Συνταγές και Τοπικές Επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης.
You might also like