Αυτάρκεια στο χοιρινό επιδιώκει η Ρωσία έως το 2020

Στην εκμηδένιση των εισαγωγών χοιρινού κρέατος στοχεύει η Ρωσία, ενισχύοντας την εγχώρια χοιροπαραγωγή με συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα που εκπονήθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με αυτό, όπως αναφέρει το pigprogress.net, υπολογίζεται ότι το 2020 οι εκτρεφόμενοι χοίροι θα φτάνουν τα 35 εκατ. ζώα από 23,3 εκατ. σήμερα, εξασφαλίζοντας αυτάρκεια στη χώρα.

Η αυξανόμενη κατανάλωση χοιρινού κρέατος τα τελευταία χρόνια, που σήμερα υπολογίζεται σε 22 κιλά κατά κεφαλήν (πάνω από το 90% του καταναλωτικού κοινού περιλαμβάνει το χοιρινό στη διατροφή του), οδήγησε το ρωσικό υπουργείο Γεωργίας και την Εθνική Ένωση Εκτροφέων στην εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου, ως μοχλού για τη γενικότερη εγχώρια ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της χοιροτροφικής παραγωγής, μεταξύ των οποίων «η εκτροφή πιο παραγωγικών χοίρων, η βελτίωση και ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων, η δημιουργία γενετικών κέντρων, καθώς και η αναδιοργάνωση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης χοιρινού», όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος υπουργός.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος στη Ρωσία βαίνουν διαρκώς μειούμενες. Έτσι, από 32,1% κατά το 2008 έπεσαν στο 25% κατά το 2010, ενώ και για το τρέχον έτος αναμένεται νέα μείωση, με τις εισαγωγές να υπολογίζεται ότι θα καλύψουν το 22% της συνολικής κατανάλωσης.

You might also like