1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Tο 1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 (9:30π.μ. στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11 στην Πλάκα). Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει με ομιλία του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης και θα ακολουθήσει εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Βαγγέλη Διβάρη, εκπροσώπων των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Ιταλίας και Σουηδίας και εμπειρογνωμόνων από την Ε.Ε. και την Ελλάδα.

Η θεματολογία και οι εισηγήσεις του 1ου Συνεδρίου αναπτύσσονται σε 3 Ενότητες:

– Α’: Η Δικτύωση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

– Β’: Τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα

– Γ’: Η διασύνδεση των μελών του ΕΑΔ

Για την περίοδο 2007-2013, η δικτύωση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αποτελεί για πρώτη φορά συστατικό στοιχείο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των κρατών-μελών. Από το 2008, λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, για το οποίο αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και συμμετέχουν τα Αγροτικά Δίκτυα των κρατών μελών της Ε.Ε. τα οποία χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συμμετέχουν φορείς και οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που εμπλέκονται στη διαχείριση και εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, καθώς και η ΕΥΔ του Ε.Π. Αλιείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αρμόδια υπηρεσία για τη Δομή του Δικτύου είναι η Μονάδα Ε΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ.

You might also like