Προς συγχώνευση ο ΕΛΟΓΑΚ με άλλους τρεις οργανισμούς

Τον "Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα" συστήνει με απόφασή του το υπουργικό συμβούλιο, συγχωνεύοντας τον ΕΛΟΓΑΚ με άλλους τρεις οργανισμούς. Αυτό αποφασίστηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο (28/7), ενώ αναμένεται τελική απόφαση από τη διυπουργική επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα (29/7).

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ οι 4 οργανισμοί θα αποτελέσουν "έναν ενιαίο Οργανισμό υποστήριξης του αγρότη", ενώ "ενοποιούνται έτσι οι διαδικασίες εφαρμοσμένης έρευνας, επαγγελματικής κατάρτισης, γεωργικής εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων".

Εκτός του ΕΛΟΓΑΚ στο νέο Οργανισμό θα συγχωνευτούν το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α – «ΔΗΜΗΤΡΑ») και ο Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT).

You might also like