Γιαούρτι για… νεογέννητα χοιρίδια

Πρόσφατη έρευνα στη Γερμανία έδειξε ότι με την παροχή γιαουρτιού σε νεαρά χοιρίδια επιτυγχάνονται καλύτερες αποδόσεις.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε στο κέντρο γεωργικής οικονομίας του Haus Düsse, επικέντρωσε στις επιπτώσεις της διατροφής με Γιαούρτι Nuklospray (της εταιρείας Sloten), που χορηγείται σε υγρή μορφή σε θηλάζοντα χοιρίδια, από την πρώτη μέρα μετά τη γέννηση.

Το τεστ έγινε σε 92 νεογνά, χωρισμένα σε δύο ομάδες. Την πρώτη ημέρα χορηγήθηκαν 250 ml του προϊόντος (400 γραμμάρια σκόνης ανά λίτρο) και 500 ml από ένα υποκατάστατο γάλακτος (125 γραμμάρια σκόνης ανά λίτρο).

Τα νεογνά που τράφηκαν με το συγκεκριμένο προϊόν γιαουρτιού είχαν μεγαλύτερο βάρος απογαλακτισμού και χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. Είχαν επίσης αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης μετά τον απογαλακτισμό. Ακόμη, φάνηκε ότι οι χοιρομητέρες χάνουν λιγότερο βάρος κατά τη διάρκεια της γαλουχίας και κερδίζουν περισσότερο βάρος στην επόμενη κυοφορία.

You might also like