Προαιρετική σήμανση των βοοειδών προτείνει η Κομισιόν

Την προαιρετική ηλεκτρονική σήμανση των βοοειδών, πρότεινε την Τρίτη 30 Αυγούστου η Κομισιόν. Οι συσκευές εντοπισμού χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλά κράτη μέλη, στόχος όμως είναι η χρήση τους σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς μια πιο ασφαλή αλυσίδα παραγωγής τροφίμων στην Ε.Ε.», διαβεβαιώνει ο επίτροπος Τζον Ντάλι, που είναι υπεύθυνος για θέματα Υγείας και Καταναλωτών. «Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει τις κινήσεις των ζώων σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Αυτό σημαίνει καλύτερη και γρηγορότερη ιχνηλασιμότητα των μολυσμένων ζώων ή/και των μολυσμένων τροφίμων, που θα μας επιτρέψει να αντιδρούμε άμεσα και να αποτρέπουμε κάθε μελλοντικό κίνδυνο που διατρέχει η αλυσίδα των τροφίμων».

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει την προαιρετική εισαγωγή της ηλεκτρονικής σήμανσης, ενώ επιτρέπει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν, να την καταστήσουν υποχρεωτική στο έδαφός τους. Ακόμη, προτείνονται αλλαγές στη σήμανση, καταργώντας τις ισχύουσες διατάξεις για εθελοντική σήμανση των βοοειδών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο υπουργών.

Πηγή: www.paseges.gr

You might also like