Κανόνες για τους ισχυρισμούς υγείας στα τρόφιμα

Με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού 1924/2006 περί ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, πολλές επιχειρήσεις τροφίμων προχώρησαν σε δημοσίευση διαφημίσεων, στις οποίες μεμονωμένοι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας προέβαιναν σε συστάσεις για τρόφιμα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Κανονισμού. Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων επιδίωξαν την ύπαρξη συστάσεων ή δηλώσεων αποδοχής σε προϊόντα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας από εθνικές ή διεθνείς επιστημονικές ενώσεις.

Ο ΕΦΕΤ, θέλοντας να ρυθμίσει την κατάσταση αυτή, προχώρησε από πέρυσι σε έκδοση εγκυκλίου με αρχικές κατευθύνσεις προς τις επιχειρήσεις τροφίμων, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε επίσης η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση εφαρμοστικών μέτρων του Κανονισμού 1924/2006. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (ΕΦΕΤ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), της πανεπιστημιακής κοινότητας, των εθνικών ενώσεων διαιτολόγων – διατροφολόγων και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώνει ο ΕΦΕΤ, με τα εφαρμοστικά μέτρα που θα προταθούν:

– οριοθετείται ο ορισμός του επαγγελματία υγείας για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Κανονισμού. Έτσι καθίσταται σαφές ποιοι μεμονωμένοι επαγγελματίες υγείας ΔΕΝ μπορούν να προβαίνουν σε συστάσεις μέσω της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς υγείας

– διασαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια εθνική ένωση ώστε να προβαίνει σε συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής σχετικά με ένα προϊόν που φέρει ισχυρισμό υγείας. Καθίσταται, επίσης, εφικτή η παροχή συστάσεων και από Διεθνείς ενώσεις με την προϋπόθεση να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, αυτό θα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

«Με τη θέσπιση των εφαρμοστικών μέτρων θα τεθούν σαφείς κανόνες για τη διαφήμιση, παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς υγείας ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέγει χωρίς να παραπλανάται», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Μίχας.

You might also like